Svenskt Näringslivs bolag för arbetsrättsliga tvister

SN Process erbjuder sedan den 1 mars 2021 rättsligt biträde i arbetsrättsliga tvister till arbetsgivarorganisationer och företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. För SN Process arbetar kvalificerade jurister med god kunskap om process- och arbetsrätt och lång erfarenhet från flera olika sektorer.

Rättsligt biträde och utbildning

Rättsligt biträde och utbildning

Våra uppdragsgivare är i första hand Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Om du som företag blivit stämd eller vill inleda en domstolsprocess i en arbetsrättslig tvist ska du vända dig till din arbetsgivarorganisation. Vi åtar oss uppdrag som ombud i domstolstvister i såväl tingsrätt som Arbetsdomstolen samt skiljeförfaranden. Vi tillhandahåller även skräddarsydda utbildningar inom arbetsrätt.

Medarbetare

För SN Process arbetar kvalificerade jurister med god kunskap om process- och arbetsrätt och med erfarenhet från flera olika sektorer.

Karolina Löf

Processchef

Bengt Johansson

Processjurist

Linda Nordlund

Paralegal

Varmt välkommen att kontakta oss

SN Process Aktiebolag
Storgatan 19, 114 82 Stockholm
Tel: 08-553 432 27 (Linda Nordlund)
E-post: kontakt@snprocess.se