Svenskt Näringslivs bolag för arbetsrättsliga tvister

SN Process erbjuder sedan den 1 mars 2021 rättsligt biträde i arbetsrättsliga tvister till arbetsgivarorganisationer och företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. För SN Process arbetar kvalificerade jurister med god kunskap om process- och arbetsrätt och lång erfarenhet från flera olika sektorer.

Rättsligt biträde och utbildning

Rättsligt biträde och utbildning

Våra uppdragsgivare är i första hand Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Om du som företag blivit stämd eller vill inleda en domstolsprocess i en arbetsrättslig tvist ska du vända dig till din arbetsgivarorganisation. Vi åtar oss uppdrag som ombud i domstolstvister i såväl tingsrätt som Arbetsdomstolen samt skiljeförfaranden. Vi tillhandahåller även skräddarsydda utbildningar inom arbetsrätt.

Medarbetare

För SN Process arbetar kvalificerade jurister med god kunskap om process- och arbetsrätt och med erfarenhet från flera olika sektorer.

Malin Ahlin-Nilsson

Styrelseordförande

Henrik Olander

Processjurist

Bengt Johansson

Processjurist

Varmt välkommen att kontakta oss

SN Process Aktiebolag
Storgatan 19, 114 82 Stockholm
Tel: 08-553 43 231 (Karolina Löf)
E-post: kontakt@snprocess.se